“LUPAD

I

KITA AN TAG-UNDONG SAN PAG-ARADMAN

UG SUNA SINI NGA KALIBUNGAN

AN TUNA NGA AT’ NATAWHAN

NAUGOP SAN MGA KABATAAN

II

KATIROK KITA, BURUBLIG KITA

PAGKAB-OT SAN ATON MGA TINGUHA

SARAYO KITA, LUPAD KITA

SUGAD SAN NASIRIT NGA AGILA

KORO:

LUPAD KITA MGA NORTEHANON

ABOTA AN PANGANURON

UNGOD NGA PAG-USWAG ATON HINGYAPON

KADASIG KITA MGA NORTEHANON

III

KON DIIN MAN MAY ESKWELAHAN

KON NANO MAN AN AGI-AN

BUKID, BUNGTO, SA DAGAT MAN

KABATAAN AT’ PAG-SIRBIHAN

(Balik sa Koro)

TULAY:

AT’ PAGLAOM MGA KABATAAN

MAGTURUTDO SA SERBISYO NAGTUTUMAN

DEPED NORTE ATON PASALAMATAN

NGAN AN DYOS ATON PASIDUNGGAN

(Balik sa Koro 2x)

KODA:

BULIG, USWAG, LUPAD

NORTEHANON

Lyrics: Sylvia D. Villanueva

Musical Arrangement: Antonio P. Dugan, Jr.